Opiskelu

Markkinointi on liike-elämän toimintaa, jolla tähdätään tyydyttämään asiakkaiden tarpeita ja luomaan merkityksellisiä asiakassuhteita. Markkinointiosaamiseen kuuluvat strateginen suunnittelu, markkina- ja kuluttajatutkimus sekä keskeisten markkinointitoimenpiteiden käyttö ja soveltaminen. Näitä markkinointimetodeita ovat tuote ja muotoilu, brändi, hinta, markkinointiviestintä, jakelu ja palvelu.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa markkinointia voi opiskella sekä kandidaatti- että maisteritason ohjelmassa. Markkinoinnin kandidaattiohjelma antaa kokonaisvaltaisen ja käytännönläheisen näkemyksen siitä, miten liiketoimintaa luodaan, kehitetään, johdetaan ja tehdään markkina- ja asiakassuuntautuneesti. Maisteriohjelmassa perehdytään markkinoinnin keskeiseen rooliin ja tehtäviin liiketoiminnassa. Markkinoinnin maisteriohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden strategista ajattelua ja analyyttisiä kykyjä sekä tarjota tietoja ja taitoja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja arvoa tuottavien, pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseen taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.07.2016.